Straf

Vi hører gentagende gange fra politikere og andre meningsdannere ,
at straf som sanktion overfor lovovertrædelser ingen virkning har , i
værste fald virker det stik modsat , det er oplysning der skal til !!!
 
Jo , men er sandheden ikke , at hvis afstraffelsen er en udgift for
staten , hjælper det ikke og den skal fjernes.
Hvis det derimod er en indtægt for staten skal den udvides kraftigt.
 
Jeg har fået 3 bøder for at kører for stærkt siden jeg erhvervede førerbevis i 1967.
• Overskridelse af hastighed på motorvej med 20 km/time.
• Overskridelse af hastighed i bymæssig bebyggelse med 4 km/time.
• Overskrivelse af hastighed på landevej med 20 km/time.

Ingen af gangene har der været tale om uforsvarlig kørsel ; men i høj
grad kørsel efter forholdene.
Der har aldrig været tale om at vurdere om overtrædelserne har haft en
karakter af rene bagateller og i stedet skulle afgøres med en løftet pegefinger. 
 
Jeg må nok belaver mig på at blive betragtet som ” uden for pædagogisk rækkevidde ”
og at straf desværre ingen synlig effekt har på delinkventen.
Men som samfund vil vi til stadighed forfølge ham og straffe. Det giver
jo penge i statskassen modsat tyve , røvere , voldsmænd osv. , ren udgift. !!!
De får en løftet pegefinger og bliver belønnet med en gaveregn af tilbud , hvis de
viser de mindste tegn på at indstille deres kriminelle løbebane.