Hvem er jeg?

Efter en faglig uddannelse som maskinarbejder arbejdede jeg ca. 3 år inden jeg læste til produktionsingeniør på Københavns Teknikum.
Jeg dimitterede i 1977 og har siden haft en karriere hvor flere af mine ansættelsesforhold havde karakter af rene ”turn arounds”.
De sidste ca. 20 år havde jeg titel af direktør og er derfor godt funderet når det drejer sig om , at analysere , udvikle og gennemfører projekter.
Jeg har det godt med at påtage mig det totale ansvar , samtidig med at medarbejderne er involveret i processen og derved føler et ejerskab for gennemførelsen.
Jeg er analytisk tænkende og har en holistisk tilgang til løsning af en virksomheds problemer.

Min faglige fundering giver mig en særlig styrke i samarbejdet med de timelønnede medarbejdere ved ”turn arounds” i virksomheder.
En diplomuddannelse i ”coaching” gør mig endvidere i stand til at motiverer og fremelske de latente ressourcer i de enkelte medarbejdere og derved overvinde den naturlige modstand mod forandringer i ens hverdag.
Jeg selvpensionerede mig for ca. 2 år siden ; men da jeg hverken har tabt mine åndsevner , mit blik for flaskehalse i en virksomhed eller mine analytiske evner , vil jeg stadig kunne påtage mig at løse opgaver i virksomheder.