Virksomhed A

En mellemstor fynsk virksomhed har på trods af en lang historie med stadig stigende omsætning og et markedslederskab på betydende markeder , svært ved at tjene penge. Samtidig er den bundne kapital i varer i arbejde og færdigvarelagre stadig stigende og leveringstiden på virksomhedens produkter er i forhold til markedets krav uacceptabelt lange.
Det viste sig , at virksomheden ikke havde indstillet sig på ændringen i markedets aftræksmønster , planlægningssystemet var baseret på produktion af få produkter i store serier og kundetilpasningen foregik hos importørerne påde enkelte markeder. Virksomhedens produktpalette havde udviklet sig ; men
produktionsfilosofien var stadig den samme og markedet krævede levering af
forskellige maskintyper , kundetilpasset på importørens egne forhandlers adresse.
Dette havde virksomheden imødekommet ved at opretholde et meget stort færdigvarelager. Endvidere blev alle virksomhedens egenfremstillede og indkøbte komponenter behandlet på samme måde , samtidig med at
færdigmontage foregik i store ikke kundespecifikke serier.
 
 
En ABC analyse af virksomhedens varenumre gav anledning til ændret fremskaffelsesstrategi og ændret planlægningssystem.
Værdien af de enkelte komponenter var styrende for fremskaffelsesstrategien.
Flaskehalse i produktionen blev klarlagt og fjernet , medarbejderne kom til at arbejde under et bonussystem baseret på produktivitet og leveringstidsoverholdelse.
 
Virksomhedens bundne kapital blev reduceret drastisk og store haller med komponenter og færdigvarer blev tømt.
Fremstillingsomkostningerne for virksomhedens produkter faldt voldsomt pga. den ændrede fremskaffelsesstrategi og outsourcing af komponenter og simple maskingrupper til low cost lande.
Gennemløbstiden i produktionen blev reduceret og virksomhedens produkter fik en styrket position på markederne.
Virksomhedens økonomiske resultater blev historisk høje og virksomheden fik styrke til opkøb af konkurrenter og komplementarer virksomheder.