Velkommen

Virksomhedskirurgi foretages.

Dødssyge forretningsområder og produkter diagnosticeres og amputeres.
Forretningsområder og produkter med fremtidspotentiale udvikles.
 
Erfaren produktionsingeniør tilbyder kritisk gennemgang af virksomheder.
 
• Er produkterne lønsomme ?

• Er fremskaffelsesstrategien optimal , MAKE or BUY ?

• Er produktionslayoutet optimalt , funktions- eller produktopdelt ?

• Er der styr på omkostningerne ?

• Er produktiviteten høj eller er det kun effektiviteten der er høj ?

• Er organisationen smidig og resultatorienteret. ?

 
Hvis vi efter en kort foranalyse begge er enige om , at der er grundlag for at arbejde videre ,
vil jeg påtage mig at gennemfører de besluttede projekter i samarbejde med virksomhedens
organisation.
Jeg er meget resultatorienteret og gennemførelsen af projekterne vil derfor foregå i et højt
tempo , samtidig med at jeg vil sikre mig organisationens ejerskab af projekterne er rodfæstet.
Medarbejderinvolvering er en af hjørnestenene i en løbende proces for udvikling af en
virksomhed.
 
Intet i denne verden er desværre gratis ; men jeg tilbyder udover en ren konsulenthonorering
også at min honorering kan baseres på No Cure No Pay , dvs. en procentvis andel af første
års resultatforbedringer og en anden andel det andet år. Jeg satser derfor mit honorar på at
resultatforbedringerne bliver opnået og får en størrelse , der giver min indsats et rimeligt afkast.